Bli Medlem i SAAS KRK

Bli medlem i Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb

For å bli medlem i klubben kan man sende mail (sag-krk@hotmail.com), om å ville være med. Der må man oppgi sitt eget (og evt foresattes); navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse for å kunne registreres.

Betalingen kommer en gang i året automatisk i form av faktura på "MinIdrett" rundt årsskiftet. 

Medlemmer som vil slutte bes henvende seg via mail (sag-krk@hotmail.com), så fjerner vi medlemskapet.

 

 

 

Som medlem hos SAAS KRK får du:
- Tilgang på å leie ridebanen/ridehallen
- Delta på faste klubbteninger og helgetreninger
- Delta på stevner både utenfor og på gården
 (Du representerer da Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb)
- Bladet "Hestesport" tilsendt i posten 8 ganger i året

Medlemspriser
300,- medlem under 18 år
400,- medlem over 18 år
500,- familiemedlemsskap

Forsikring

Alle treninger i klubbens regi er på eget ansvar. Alle som rir på klubbtreninger må derfor huske å tegne ulykkes-/fritidsforsikring. De som løser rytterlisens kan tegne ulykkesforsikring gjennom Norges Rytterforbund. Ta kontakt ved spørsmål om dette.

Mål og visjoner

MÅL

Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb skal være en klubb for alle og har sin base på Søndre Aas gård, Holmlia. Rideklubben er en organisasjon for organisert trenings- og konkurranseaktivitet knyttet til de hestesportsgrener som er underlagt NRYF. Vi vil oppmuntre medlemmer som ikke deltar på stevner til å gjøre dette slik at de kan oppleve alle gleder rundt sporten vår. Klubben satser på bredde og vil derfor støtte opp om alle våre aktive konkurranseaktiviteter uansett nivå.

VISJON
Vi ønsker en aktiv medlemsmasse og foresatte som støtter opp om klubbens aktiviteter gjennom deltagelse på treninger, dugnader og stevner.

Et godt og variert tilbud innen kurs og treninger der alle skal føle seg velkomne, også de medlemmer som ikke har tilknytning til Søndre Aas gård og miljøsenter.

God informasjon fra klubbens styre til medlemmer og andre slik at kommunikasjonen flyter godt, og riktig budskap når riktige personer.