Satsningsgruppas medlemmer

Marie Mørch Meyer og Vige/Lun

Ingunn Pedersen og Tussi/Knerten

Celine Sollien og Maigutt/Blåen

Victoria Kopke da Fonseca og Veslefrida

Ingvild Saksehaug og Pinse Per

Rikke Haukedal og Lara

Vilde Richardsen og Origo

Victoria Halvorsen og Juni

Maja Frostad Tveito og Bono

Rebekka Kvalheim og Rossini