Medlemsstøtte

Medlemsstøtte

Styret ønsker å støtte medlemmer som bidrar aktivt i klubben:

Ved 20 timers dugnadsinnsats vil klubben dekke grunnlisens. Ytterligere 20 timers dugnadsinnsats gir rett til trenings-/startstøtte inntill 600 kr. Medlemmer i stevnekomité får i tillegg startavgift i 1 klasse dekket. Som dugnadstimer regnes både direkte dugnader, samt stevneinnsats på de distriktstevnene klubben arrangerer. Ta vare på kvitteringer for det du ønsker støtte til, og legg ved søknad om medlemsstøtte. Støtten blir utbetalt i etterkant og søknader behandles to ganger i året, i mai og i desember. Send på mail til sag-krk@hotmail.com , eller til Søndre Aas gård kjøre og rideklubb, Rosenholmveien 11, 1252 Oslo.

Eksempel på søknad:

Til Søndre Aas gård kjøre- og rideklubb

Søknad om medlemsstøtte

Jeg har jobbet på dugnader og D-stevner i 2016 :
23.03.16 - dressurstevne, kl 10-16, 6 timer, skriver
12.04.16 – kjørestevne, kl 10-16, 6 timer, protokollhenter
13.04.16 – kjørestevne, kl 10-14, 4 timer, kiosk
01.05.16 – ungdomsdugnad, kl 12-15, 3 timer
04.05.16 – dugnad, kl 12-17, 5 timer
09.08.16 – dressurstevne, kl 10-16, 6 timer, premiehenter
13.09.16 – dugnad, kl 10-16, 6 timer
Til sammen 36 timer.

Søker om støtte til :
Grunnlisens NRYF :  400 kr
Treningsavgifter klubbtreninger : 500 kr
Totalt : 900 kr
Kvitteringer for betaling vedlagt søknaden.

Hilsen
Ditt navn
Din adresse
Din mailadresse
Ditt telefon nr
Din bankkonto