Standard side

Klubbens styre

Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubbs styre består av en godgjeng på 9 medlemmer som 8-10 ganger i året går sammen i styremøte for å holde orden på klubbens bakgrunnsliggende system. De passer på alt fra økonomi, sport og stevner, evalueringer og rapporter, lager alle lister, får ut info til medlemmer og diskuterer det beste for klubben og medlemmer. De får til at alt fungerer som det skal og at klubben er så bra som den er!

Vårt styre består av:

Marit Bøhler Pihl

Sara Kinge Bergland

Ingvild Blørstad Erikson

Ole Petter Lindstad

Marlin Smith

Victoria Halvorsen 

Celine Sollien

Mia Sofie Nygård