Kjøretrening - Wenche Johannesen

Annenhver tirsdag kommer Wenche Johannesen for å undervise kjøring. Informasjon i aktivitetsplanen og på facebook. 

Christertrening, Saratrening og Theatrening

Sara Kinge Bergland holder kjøretreninger. Følg med her eller på facebookgruppen for kommende informasjon.

Christer og Thea kommer ved anledninger (gjerne før stevner) til gården for å holde kjøretreninger. Følg med her eller på facebookgruppen for kommende informasjon, dette står også i aktivitetskalenderen.