Satsningsgruppa

Våre ekstra aktive medlemmer

Vi får stadig flere medlemmer i rideklubben. Flere aktive medlemmer synes det er veldig gøy å starte stevner, og har lyst til å prøve seg mer ute andre steder. Derfor tenkte vi på å starte og bygge opp en satsningsgruppe. Medlemmer vil da få muligheten til å utvikle seg sammen med én hest, men det vi håper på er at det kan bygges opp et godt sosialt miljø innenfor denne gruppen. Satsningsgruppens medlemmer vil også lære seg hvor viktig det er å motivere hverandre, backe hverandre opp og få til et team som kan samarbeide og utvikle seg sammen. 

Hva er en satsningsgruppe?

En satsningsgruppe er en gruppe med medlemmer, som utvikler deres rideferdigheter sammen. Medlemmer deltar på ulike treninger ved rideklubben, og flere ganger i året drar vi på mindre og større stevner sammen.

En gruppe bestående av rundt 10 ekvipasjer. Utgangspunktet ligger i sprang og dressur, men vi ønsker å legge mer vekt på feltritt og kjøring etter hvert, hvis medlemmene har interesse for det.

Hvem kan være med?

Aktive medlemmer ved rideklubben som gjør en innsats på stevner ved Søndre Aas gård. Medlemmer som ønsker å utvikle seg og delta på stevner, og som har tid til å sette av arbeid for å få ting til å gå rundt.

Krav for å være med:

Man må være medlem i rideklubben. Vi har ulike (minste)krav for ponni og hest, sprang og dressur.

 

Sprang

Dressur

Ponni

Kat. 3: 60cm

Kat. 2: 70cm

Kat. 1: 80cm 

LC – LB

Har ridd et LC- program, og har lært LB- øvelser.

Hest

80 cm

Deltakelse i feltritt:

‘’Utdrag fra rytterforbundets sider: 
Deltakersløyfe = 1 poeng til deltakerens klubb. De fem rideklubbene som "samler" flest Knøttecup-sløyfer i løpet av ett år, blir tildelt pengepremier. Pengene skal benyttes til videre utvikling av feltrittsporten i egen klubb: 1.premie: kr 10.000,- 2. pr: kr 8.000,- 3. pr: kr 6.000,- 4. pr: kr 4.000,- 5. pr: kr 2.000,-‘’


Hvordan tjene inn penger?

Slik som klubben, er vi også avhengige av å tjene inn penger for å få dette til å fungere.

Vi tenker at alle medlemmer må betale inn en viss sum i året, dette skal dekke leie av henger, hestelisens og eventuelt hver sin klubbjakke. Selv om tanken om en satsningsgruppe høres morsomt ut, fører dette med seg mye ekstra jobb og tid.

For å få til dette må medlemmer være forberedt på å følge rideklubbens regler for deltagelse på stevner (henger i låven, og kan finnes på rideklubbens hjemmeside). I tillegg må medlemmer være forberedt på å være med på salg av kaker, selge lodd og gjøre diverse dugnadsarbeid. De som ikke blir med på dette må selv tjene inn pengene de egentlig skulle gjøre, ta igjen arbeidet senere – ellers vil de bli nektet start.

 

Ønsker du mer informasjon eller søknadsskjema send en mail til saas.krk-sats@hotmail.com.

Kontaktpersoner: Victoria Halvorsen og Celine Sollien- juniormedlemmer i styret.